sunnuntai 14. lokakuuta 2012

PER LOOKS ja tekijänoikeus Kuvaruutukaappaus PER LOOKS -sivulta

Valokuvaaja Pirjo Sipilä kirjoitti Hesari mielipidepalstalle 13.10.2012
"Per Look­sin ku­va­sar­ja on upea ku­va­ka­val­ka­di suo­ma­lai­sis­ta mie­his­tä ja muu­ta­mis­ta nai­sis­ta­kin. Tä­tä kan­nat­taa kat­soa kauem­pa­na­kin maail­mal­la. Si­vut pe­las­ta­vat päi­vän ja nos­ta­vat hy­myn huu­lil­le pi­mei­nä syys­päi­vi­nä, oli­pa si­vun luo­jal­la tar­koi­tus­ha­kui­suut­ta tai ei.

Va­lo­ku­vaa­ja­na mi­nua kui­ten­kin as­kar­rut­taa, on­ko ku­vas­ton luo­neel­la te­ki­jäl­lä tie­toa va­lo­ku­van te­ki­jä­noi­keuk­sis­ta. Ky­sy­mys on am­mat­tie­tii­kas­ta.

Ovat­ko siis va­lo­ku­vaa­jien ja ku­vas­sa ole­vien oi­keu­det to­teu­tu­neet? Ovat­ko va­lo­ku­vaa­jat ku­va­tes­saan saa­neet tar­kan tie­don (ja kor­vauk­sen) sii­tä, mi­hin ku­via käy­te­tään? Ovat­ko ku­vas­sa ole­vat eh­dok­kaat saa­neet tie­don asias­ta ja an­ta­neet lu­van käyt­tää ku­via muual­la kuin eh­do­kas­mark­ki­noin­nis­sa?

Mis­sä nä­ky­vät va­lo­ku­vaa­jien ni­met?"

Katsotaanpa mitä tekijänoikeuslaki sanoo asiasta. Tekijänoikeuslaki on monimutkainen, osin päällekkäinen ja osin jopa ristiriitainen kokoelma eri aikoina syntyneitä lakipykäliä. Siitä puuttuu myös lähes kokonaan Internetin siihen tuomat ulottuvuudet.

Valokuva
49 a §
Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna:
1) valmistamalla siitä kappaleita;
2) saattamalla se yleisön saataviin.

3 §
Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän mukaan, hän voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että valokuvaajalla on lähtökohtaisesti valokuvan tekijänoikeudet. Ilman hänen lupaansa ei kuvaa saa levittää yleisön saataville, ei esimerkiksi laittaa sitä osaksi  Per Looksin kaltaista  kokoelmaa valokuvia.

Tekijänoikeuden voi luovuttaa edelleen kokonaan tai osittain. Näin varmaan on laita suurimmassa osassa valokuvaamalla tehdyistä muotokuvista. Ainakin kuvien vapaat käyttöoikeudet ovat siirtyneet kuvan tilaajalle. Yleensä mallille, monesti myös kuvat otattaneelle puolueelle, yhdistykselle tms.  

Tästä tekijänoikeuslaki toteaa seuraavaa


3 LUKU
Tekijänoikeuden siirtyminen
Yleiset määräykset oikeuden luovutuksesta
27 §
Tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.
Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutus. Tilauksesta tehtyyn muotokuvaan tekijä ei kuitenkaan saa käyttää oikeuttaan tilaajan tai, tämän kuoltua, hänen leskensä ja perillistensä suostumuksetta.

28 §
Ellei toisin ole sovittu, ei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle. Milloin oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa; luovuttaja on kuitenkin edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä.

Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, niin tilauksesta tehtyyn muotokuvaan liittyy erityissäädöksiä, valokuvaamalla valmistettuun muotokuvaan erityisesti.
.
Valokuvaamalla tehty muotokuva
40 c §
Valokuvaamalla valmistetun muotokuvan tilaajalla on, vaikka valokuvaaja on pidättänyt itselleen oikeuden teokseen, oikeus antaa lupa muotokuvan ottamiseen sanomalehteen, aikakauskirjaan tai elämäkerralliseen kirjoitukseen, jollei valokuvaaja erikseen ole pidättänyt oikeutta kieltää sitä.

Tämä on lakikielen sekavuudessaan varmaan hyvä esimerkki siitä, että juristien intressissä ei ole kirjoittaa lakia auki niin, että tavallinenkin ihmisen ymmärtäisi, mitä lakikirjassa sanotaan. En ole juristi, mutta yritän avata.

"vaikka valokuvaaja on pidättänyt itselleen oikeuden teokseen" on aivan tarpeeton lause, koska tekijänoikeus valokuvaan on valokuvaajalla, ellei toisin sovita. Lisäksi tässä puhutaan myös teoksesta. Valokuvaan sovelletaan tekijänoikeuslakia käytännöllisesti katsoen kaikissa muissa asioissa paitsi suoja-ajan pituudessa.

"oikeus antaa lupa muotokuvan ottamiseen sanomalehteen, aikakauskirjaan tai elämäkerralliseen kirjoitukseen, jollei valokuvaaja erikseen ole pidättänyt oikeutta kieltää sitä". Valokuvaaja voi siis erikseen kieltää tilauksesta ottamansa muotokuvan käytön em. tilanteissa. En kyllä osaa ennustaa sellaiselle fotarille kovin ruusuista tulevaisuutta. Netistä ei tässäkään puhuta mitään, mutta eiköhän tuo ilmaisu kata myös sen.

Teoksiin (valokuvat niihin lukien) on myös sitaattioikeuksia.

Sitaatti
22 §
Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Siteerausoikeuden käyttäminen edellyttää siis kolmen perusedellytyksen täyttymistä:
   1. lainattavan teoksen julkistuminen,
   2. käytön hyvän tavan mukaisuus ja
    3. sallitun lainaamisen laajuus

Näistä minusta täyttyy selkeästi vain 1. Toinen on kyseenalainen ja kolmas ei missään nimessä sovellu enää Per Looksiin.   eikä seuraavastakaan ole apua. Tekstiin liittyviä kun kuvat eivät voi tässä tapauksessa olla siitä yksinkertaisesta syystä, että mitään tekstiä ei ole.

Taideteosten käyttäminen
25 §
Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia:
1) arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen; sekä
2) sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi.

Yhteenvetona edellä olevasta minusta tässä  ei ole kyseessä vain "AD Juha Leinosen hauska päähänpisto", vaan myös  selkeä tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeusrikkomukset ovat asianomistajarikoksia, joten jokainen kollaasissa olleen kuvan tekijänoikeuksien omistaja voi nostaa kanteen Juha Leinosta vastaan tekijänoikeusrikkomuksesta.

Kokonaan toinen juttu on se, että kannattaako se.  Tämä prosessi on satanut enemmän ääniä Persujen laariin kuin mikään kallis kampanja olisi voinut tehdä.  Ehkä nyt kannattaa vain odottaa sadon kypsymistä eikä lähteä muokkaamaan hyvin vartta pukkaavaa peltoa.

12 kommenttia:

Nimetön kirjoitti...

Entäs kuvissa olevien tekijänoikeudet? Mikset käsitellyt myös niitä?

Timo Suvanto kirjoitti...

Tekijänoikeudet kuuluvat vain kuvan tekijälle, ei kuvan kohteelle (ellei satu olemaan sama, kuten Elina Brotheruksen kuvissa yleensä :-)). Kuvassa oleva voi vedota yksityisyyden suojaan tai kunnianloukkauspykäliin, mikäli tuntee jompaa kumpaa tai molempia loukatun.

Nimetön kirjoitti...

No käsittele sitteen niitä!

Timo Suvanto kirjoitti...

Jos aihe kiinnostaa, niin täältä löytyy teos

http://www.docendo.fi/tuote/951-0-34167-3

Pelkät juridiset asiat voi lukaista pdf-tiedostosta täältä

http://www.nikkemedia.fi/timo/valokuvan_myynti/pdffat/Digikuva%2009.pdf

Juuson Pera kirjoitti...

Vähän naurattaa tämä Suvannon hilluminen juristina. Nuoret koulutetut tekijänoikeusjuristit jäävät työttömiksi, kun Suvanto jakaa lainopillisia neuvoja ilmaiseksi.

Matti Äyräs kirjoitti...

Niin, mutta nuoret koulutetut valokuvaavat voivat saada korvauksia tekijänoikeusrikkomuksesta.

Sakari Mäkelä kirjoitti...

Sivusto finlex.fi on ihan ilmainen..... Muillekin kuin Suvannolle. Ja lainata saa, laeilla ei ole tekijänoikeussuojaa ;)

Timo Suvanto kirjoitti...

Jos Suomen Laki ja Raamattu olisi molemmat kirjoitettu selkosuomella, niin kaikki juristit ja papit jäisivät saman tien työttömiksi. Hyvänen aika, pitäähän olla jotkut, jotka osaavat tulkita lain kirjainta ja Jumalan sanaa tavalliselle kansalle, Herregud sentään.

Nimetön kirjoitti...

"sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi."

Voisiko tätä hieman avata?

tiiiiiia13-v kirjoitti...

4§ kohtio lakia sanoo:

".....Jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen."


Tämä kyseinen uusi tekele on niin kaunis, että uskon vakaasti uuden teoksen syntyneen :-)

Eli turha kitistä mistään oikeusmurhista, heh

Timo Suvanto kirjoitti...

Tässä on vähän puurot ja vellit sekaisin. Valokuvista voidaan luoda kollaasi, joka on silloin uusi teos ja johon kollaasin tekijällä on tekijänoikeus. Sitä ennen hänen on kuitenkin täytynyt saada valokuvien tekijöiltä lupa käyttää niitä kollaasissaan. Ilman tätä lupaa kollaasin tekijä tekee tekijänoikeusrikkomuksen tai rikoksen.

http://kirjakko.wordpress.com/2012/05/11/tekijanoikeus-kansikuvien-julkaisu-kirja-arvosteluissa/

Timo Suvanto kirjoitti...

väännetään nyt vielä vähän lisää rautalangasta. Juha Leinosella on tekijänoikeus kokooomateokseensa, mutta siitä ei ole paljoa iloa, koska hän mitä ilmeisimmin on käyttänyt siihen luvatta muiden ottamia valokuvia. Jos ottaa vulgaarin rinnastuksen, niin raiskauksen seurauksena syntyneen lapsen biologinen isä on lapsen isä, mutta ei hänellä juuri iloa isyydestä yleensä ole. Rangaistuksia, vahingonkorvauksia ja ruokkomaksuja sitäkin enemmän.