torstai 12. toukokuuta 2016

Sopimus tekijänoikeuden luovutuksesta

Vastaan minulle heitettyyn haasteeseen, jossa minua kehotettiin tekemään oma sopimusluonnos tekstiäni tai kuviani julkaisevan toimeksiantajan kanssa. Tämä sopimus on räätälöity minun tarpeitani varten, mutta sitä saa vapaasti kopioia, jos joku katsoo siitä olevan itselleen hyötyä.

Muutama kohta vaatinee hieman aukaisemista. Ensinnäkin se soveltuu siihen minulle normaaliin tilanteeseen, jossa minä olen tehnyt artikkelin tai toimittanut kuvia meialle. Minun periaatteeni on se, että toisella osapuolella on oikeus vielä tässä vaiheessa perääntyä, jos toimitettu aineisto ei ole sitä, mitä on kuviteltu saatavan. Vastapuolella on 14 päivää aikaa harkita.

Toisaalta minä en tee juttuja julkaisijan mappi ööhön, jossa on materiaalia pahimpaan juttupulaan. Siksi minulla on kolme kiristysruuvia.  Sopimus on hyväksyttävä 14 päivän, palkkio maksettava 30 päivän ja Aineisto julkaistava 6 kuukauen kuluessa Aineiston luovutuksesta.

Toinen muutos vakiosopimukseen on sen kohan täsmentäminen, jossa käsitellään minun vastuutani kolmansien osapuolten vaatimuksiin.  En laita nyt enkä tulevaisuuessa ilman aseella uhkaamista nimeäni alle sellaiseen paperiin, jossa lupaan vastata enemmän kuin epämääräisistä "tarpeellisista" kustannuksista. Minusta reilu katto tässä on saamani palkkion suuruus. Se on ihan sama, minkä esim. STT-Lehtikuva on kirjannut oman kuvamyyntinsä sopimukseen. Miksi minun pienenä toimijana pitäisi hyväksyä enemmän vastuuta kuin suuren ja mahtavan, jolla on ihan eri lailla sekä talouellista ja juriista voimaa takanaan?

Pikku lisänä olen tarkentanut myytävää asiaa. En ole suinkaan myymässä "freelance-työtä", vaan tekijänoikeuen luovutuksia. Tekijänoikeuen luovutus on arvonlisäverosta vapaata tekstin osalta, valokuvien ei. En halua, että sopimuksessa on verotuksen kannalta ristiriitaista tietoa, vaikka tästä ei luultavasti mitään harmia koituisikaan.

Olen myynyt lähes 40 vuoen aikana satoja juttuja ja valokuvien määrä on tuhansissa. Kerran tilattu juttu on jäänyt sekä julkaisematta että maksamatta, kaksi kertaa vain julkaisematta (viimeksi olin unohtanut yhen). Kannattaako tällaisen epävarmuuen vuoksi pyörittää sopimuspaperirumbaa?

Minusta ei. Lehtien avustaminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Minä voin hyvin elää sopimuksettomassa tilassa, jossa nouatetaan alan pelisääntöjä. Julkaisija saa ensi- ja kertajulkaisuoikeuet. Koskee painettua ja sähköistä versiota. Julkaisija kantaa normaalin julkaisijan vastuun. Siinä epätoennäköisessä tilanteessa, että aineisto aiheuttaa kolmannen osapuolen vaateita, niistä neuvotellaan erikseen. Minä en ole käsi pystyssä ilmoittautumassa etukäteen maksumieheksi. Voin joustaa myös maksuaikatauluissa, koska minulle lehtien avustaminen on osaksi harrastus ja vain osaksi ammatti. Varsinkin lukuisten harrastuslehtien avustajien tilanne lienee hyvin saman tyyppinen. Joten lyön oman luonnokseni pöytään vasta sitten, kun minulta vaaitaan nimeä alle vastapuolen iktaattiin. Minusta kun sopiminen on sitä, että yhessä sovitaan.

Minusta alla oleva sopimus on reilu molempien osapuolten kannalta. Ennen kaikkea siinä on selkeät aikarajat ja rahasummat, joien puitteissa toimitaan. Voi hyvin olla, että se ei kelpaa kaikille toimeksiantajille. Silloin voimme toeta, että silloin joko he eivät ole oikea asiakas minulle tai minä oikea avustaja heille. Useimmiten molempia.


Päätoimiselle freelancerille tämä sopimus ei mahollisesti sovi. Jo pelkästään siksi, että vakiosopimuksen allekirjoittamatta jättäminen saattaa katkaista avustajasuhteen.
____________________________________________

Sopimus tekijänoikeuden luovutuksesta

Sopimuksessa sovellettavat ehdot
Allekirjoittaneet XX ja YY (Toimeksiantaja) sopivat  ehdoista, joilla XX myy tekijänoikeuden luovutukset Toimeksiantajalle  kohdassa 1. mainittuun  aineistoon ZZ (Aineisto)

1. Sovittu aineisto
ZZ

2. Aineiston aikataulu
Aineisto on kokonaisuudessaan toimitettu Toimeksiantajalle.

3.  Palkkio
Sovittu veroton palkkio tekstin ja kuvien tekijänoikeuksien luovutuksesta on xxx €, josta arvonlisäverottoman tekstin osuus yyy ja kuvien zzz € + ALV, yhteensä www €. Ellei toisin sovita, palkkio maksetaan laskun mukaan 30 päivän kuluessa Aineiston luovutuksesta.  

Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

4. Luovutettavat oikeudet
Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja kertajulkaisuoikeuden sen painetuissa versiossa, sähköisessä näköisversiossa sekä julkaisun digilehdessä.  Aineiston mukana toimitettuja kuvia saa käyttää lehden kannessa samassa numerossa, jossa artikkelikin julkaistaan.
Toimeksiantajalla on oikeus käyttää Aineistoa sen Julkaisun markkinoinnissa, jossa Aineisto on julkaistu, edellyttäen, että Aineisto esiintyy markkinoinnissa kyseisen Julkaisun osana. Aineiston muusta käytöstä sovitaan erikseen.

Toimeksiantajalla on oikeus editoida Aineistoa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

5. XX:n velvollisuudet ja vastuut
XX vastaa siitä, että sillä on täydet tekijän- ja muut immateriaaliset oikeudet myymäänsä Aineistoon.
Mikäli kolmas taho loukkaa Toimeksiantajalle tämän sopimuksen nojalla luovutettuja oikeuksia käyttämällä Aineistoa luvattomasti, on Toimeksiantajalla tältä osin itsenäinen rinnakkainen Aineiston tekijänoikeutta koskeva kanneoikeus.

XX vastaa Aineiston käyttöön perustuvista kolmansien osapuolien Toimeksiantajaan kohdistamista vaatimuksista, mikäli ne perustuvat XX:n tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamaan vahinkoon. Tämä kohta ei vaikuta Toimeksiantajan julkaisijan vastuuseen. Näyttö tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta on yksin Toimeksiantajan todistustaakkana. XX:n taloudellinen vastuu rajoittuu Aineistosta maksettuun palkkioon.

6. Voimassaoloaika
Sopimus raukeaa, ellei Toimeksiantaja ole hyväksynyt sitä 14 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta tai maksanut palkkiota 30 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta. 

Ellei toisin sovita, niin Toimeksiantaja julkaisee Aineiston kuuden kuukauden kuluessa sen luovuttamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, niin XX on oikeutettu myymään julkaisuoikeudet myös kolmansille osapuolille. XX:n saamaa palkkiota ei palauteta, mutta Toimeksiantajalla säilyy Aineiston tässä sopimuksessa määritellyt julkaisuoikeudet ilman ensijulkaisuoikeutta.

7. Muut ehdot
Mikäli osapuolten välillä ei ole jostain asiasta tässä tai muutoin sovittu, noudatetaan VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja (21.5.2001).


Vantaalla 12 / 05 / 2016

___________________________      __________________________________   

Toimeksiantaja (Nimi)                                                     XX (Nimi)

14 kommenttia:

Jaakko Karjalainen kirjoitti...

Miksi sopimus tehdään vasta sitten, kun juttu on jo toimitettu? Siinä jää helposti nuoleman näppejään, kun jo luvattua toimeksiantoa ei lunastetakaan.

Timo Suvanto kirjoitti...

Periaatteeni on, että en myy sikaa säkissä. Minusta on reilua, että ostaja näkee aineiston ennen lopullista ostopäätöstään. Tällä konseptilla olen pärjäillyt kohta 40 vuotta paria takaiskua lukuunottamatta.

Nimetön kirjoitti...

Kerskut myymiesi juttujen ja valokuvien määrällä. Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka monta toimittajaa ja lehtikuvaajaa olet tehnyt työttömäksi?

Laarditaistelija kirjoitti...

Kuka tekee työttömäksi ja kenet, jos maksaja saa valita mieleisensä kirjoittajan ja kuvaajan? Pitäisikö lainsäätäjien säätää pakolliset, viranomaisen hyväksymät ja valvomat kelpoisuudet jokaiselle, jonka kuvia ja kirjoituksia saa missään julkaista? Onko Pohjois-Koreassa sellainen käytäntö, ja jos on, onko Pohjois-Korea siksi niin hyvä paikka ihmisen elää?

Timo Suvanto kirjoitti...

Eiköhän kyseessä ole enemmänkin provokaatio kuin vakavasti otettava kommentti. Tyyliin "Tapelkaa pojat, saatte tupakkaa!".

Provosoidutaan nyt kuitenkin sen verran, että totean suurimman osan erilaisista paikallis-, harraste- ja järjestölehdistä syntyvän pitkälti ei ammattimaisten avustajien panoksella. Minä olen viimeksi avustanut mm. Oriveden Sanomia, Kamera-lehteä ja Dimensio-lehteä. Kuhunkin juttun kuvineen käyttämäni aika suhteessa jutuista saatuihin palkkioihin on sellainen, että pelkästään niillä ei eläisi. Juttujen teko onkin minulle lähinnä harrastus, joskin siinä mielessä vähän arveluttava, että se tuo myös vähän tuloja. Tosin aika lailla tasoihin ovat tuotot ja kulut tähän asti menneet.

Siinä ole Laaditaistelijan kanssa samaa mieltä, että vaikka kahden kauppa on aina kolmannen korvapuusti, niin olisi aika outoa nykymaailmassa kieltää ostajaa itse päättämästä hinnan ja laadun välisestä suhteesta. Se olisi suunnilleen samaa kuin pakotettaisiin ihmiset ostamaan Stockmannilta Tokmannin sijaan.

Tämä on mielipide - minun mielipiteeni. Toisenlaisiakin mielipiteitä on nähty. Nekin ovat mielipiteitä, eivät absoluuttisia totuuksia - kuten eivät myöskään absoluuttisia epätotuuksia.

Jaakko Karjalainen kirjoitti...

"Ellei toisin sovita, niin Toimeksiantaja julkaisee Aineiston kuuden kuukauden kuluessa sen luovuttamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, niin XX on oikeutettu myymään julkaisuoikeudet myös kolmansille osapuolille. XX:n saamaa palkkiota ei palauteta, mutta Toimeksiantajalla säilyy Aineiston tässä sopimuksessa määritellyt julkaisuoikeudet ilman ensijulkaisuoikeutta."

Meinaatko, että tällä pykälällä saat myytyä saman juttusi useaan lehteen?

Timo Suvanto kirjoitti...

Avustajien yksi keskeinen motiivi on nähdä oma sydänverellään kirjoitettu tuotoksensa lehden sivuilla. Jos julkaisija panttaa jutun lehteen tuloa, niin avustajalle tulee aika äkkiä tunne, että hän ja hänen juttunsa eivät ole erikoisen tärkeitä julkaisijalle. Usein tämä tunne on vielä ihan oikea.

Itse opin tämän varsin kantapään kautta ollessani aikoinani järjestölehden toimitussihteerinä. Suhtauduin aika ylimielisesti vähemmän tärkeisiin juttuihin ja saatoin makuuttaa niitä pitkäänkin. Se kostautui. Avustajan on saatava tietää, milloin hänen juttunsa ilmestyy ja siitä kannattaa pitää kiinni. Ainakin kertoa avustajalle, jos juttu syystä tai toisesta myöhästyy.

Eihän samaa juttua voi myydä useampaan lehteen, ei ainakaan kilpaileviin. Pykälä on lähinnä muistutuksena tilaajan suuntaan, että juttua ei voi makuuttaa kohtuuttoman pitkään. Ei ainakaan kertomatta siitä avustajalle.

Jaakko Karjalainen kirjoitti...

Kuinka moni lehti on allekirjoittanut tämän sinun sopimuksesi?

Timo Suvanto kirjoitti...

Kukaan ei ole vielä kieltäytynyt allekirjoittamasta.

Jaakko Karjalainen kirjoitti...

En minä sitä kysynyt!

Timo Suvanto kirjoitti...

Toistaiseksi on sovittu näillä ehdoilla vain yhden lehden kanssa, ja sekin takautuvasti, koska kumpikin osapuoli oli hoitanut velvoitteensa ennen sopimuksen hyväksymistä. Voi olla, että jatkossa ei tule yhtään, koska
a) suurin osa pikkulehdistä ei tee mitään erillisiä sopimuksia avustajien kanssa
b) minä teen juttuja aika harvakseltaan ja ikääkin alkaa olla
c) lehti ei hyväksy ehtojani.

Kirjoitin tämän lähinnä avauksena keskusteluun, mitä kannattaa allekirjoittaa ja mitä ehdottomasti ei kannata. Samalla se on jatkoa näistä free-sopimuksista käymääni polemiikkiin. Hakusanalla Sanoma-sopimus löytyy lisää juttua.

tiia-13v kirjoitti...

" 6. Voimassaoloaika
Sopimus raukeaa, ellei Toimeksiantaja ole hyväksynyt sitä 14 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta tai maksanut palkkiota 30 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta. "

mikäs tämä 16 päivän välinen epämääräisyysaika on.
Jos Toimeksiantaja siis päättääkin julkaista jutun 15 päivänä, niin se on ok, vaikka ei ole hyväksytty?
Joka tapauksessa siis pitää odottaa 30 päivää?

Timo Suvanto kirjoitti...

Tähän sopimusluonnokseen liittyy piirteitä, joista osa on lähinnä periaatteellisia ja osa pragmaattisia. Esimerkiksi minun on vaikea kuvitella tilannetta, että kirjoittamani artikkelin tai ottamani kuvan johdosta joutuisin oikeusprosessiin, jossa minulta vietäisiin tuhkatkin pesästä. En kuitenkaan periaatteessa lähde allekirjoittamaan sopimusta, jossa ehdoin tahdoin hyväksyisin tämän.

Toisaalta kuten sanoin, niin noin 40 vuoden aikana olen vain kerran jäänyt palkkiota vaille. Laskun saamatta jääminen ei siis ole mikään todellinen ongelma, aikarajoilla haluan vain muistuttaa siitä, että niin maksua kuin aineiston julkaisimista ei voi venyttää kohtuuttomasti.

Nimetön kirjoitti...

Eikä sinulla ole d-kirjainta koneessasi, vai muutenko vain käytät jotain deetöntä murretta?