Tuesday, 3 July 2012

Hurrit kuolevat sukupuuttoon?


Vaikka muuta voisi luulla, niin kuva liittyy tapaukseen. Se on ykkösosuma googletettaessa kuvahakua hakusanalla "Hurri".

Aluksi pari selvennystä. Hurrilla en tarkoita Hurri nimisiä henkilöitä. Hurrien sukukunta, johon kuului mm. työväen-henkinen sivistysmies Olavi Hurri, ei tietävästi ole kuihtumassa. Hurreilla tarkoitan tässä suomenruotsalaisia.

Wikipedia tietää kertoa hurreista: "Hurri on Suomessa haukkumanimi suomenruotsalaisille ja aina välillä virheellisesti myös ruotsinruotsalaiselle. Sana on alun perin merkinnyt Suomen, etenkin Pohjanmaan ruotsinkielisiä, ehkä aivan aluksi kalakauppaa harjoittavaa kiertelevää ruotsinkielistä. Ruotsin vallan aikaan suomenkielisiäkin saatettiin, esimerkiksi Karjalan ortodoksien toimesta, nimittää ”ruotseiksi”, joten ruotsinkielisille keksittiin oma termi. Hurri lieneekin ensimmäinen nimenomaan Suomen ruotsinkieliset eritellyt termi.

Sana hurri on ilmeisesti onomatopoeettinen, se kuvailee ruotsinkielisen puhetta silloin, kun hän ei ymmärrä suomenkielistä tai kun suomenkielinen ei ymmärrä häntä. Sanaan ovat varmaankin vaikuttaneet ilmaukset hur, huru (”kuinka”, ”miten”) ja hör du."

Jos samaa logiikkaa noudatettaisiin savolaisiin, niin he olisivat "että mitäköitä".

Sanat itsessään eivät ole loukkaavia vaan se, millä mielellä ne lausutaan. Monet suomenruotsalaiset tuttavani kertovat sumeilematta olevansa hurreja. Se on mielestäni hieno osoitus siitä huumorista, joka on aina liittynyt suomenruotsalaisen kulttuurin parhaisiin piirteisiin. Ei oteta itseään liian vakavasti. Se on myös yksi syy, miksi hurrien ei pitäisi kuolla sukupuuttoon. Aito hurrius on rikastaa Suomea. Siispä minäkin käytän tässä sanaa "hurri" hurrien omalla luvalla. Myönteisessä mielessä ja onhan se lyhyempikin kuin suomenruotsalainen.

Pakkoruotsi ei mielestäni ole aitoa hurriutta, mutta en aio kirjoittaa siitä tässä enempää. Kiintiö ei suinkaan ole tullut täyteen, mutta pysytään otsikossa.

Johtavat hurrit (RKP:n politrukit) väittävät olevansa huolissaan ruotsin kielen asemasta. Se on tietysti poliittista retoriikkaa, koska tuskin missään vähemmistökielen asema on niin hyvä kuin ruotsin Suomessa. Todellisuudessa he ovat peloissaan siitä, että hurrit vähitellen häviävät Suomesta. Hurrien vähäisen syntyvyyden ja sulautumisen suomenkieliseen väestöön johdosta.

Heidän pelkonsa on aiheellinen. Hurrien suhteellinen osuus suomalaisista on pudonnut kuin lehmänhäntä, ainakin kun sitä tarkastellaan pitkän aikavälin puitteissa. Tarkastellaan asia kylmien tilastolukujen valossa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hurrien osuus suomalaisista on pudonnut keskimäärin 0,02 prosenttiyksikköä vuodessa. Kun se tällä hetkellä on noin 5,4 %, niin urheilukilpailuista tutun tasaisen vauhdin taulukon mukaan hurrit kuolisivat sukupuuttoon 270 vuodessa. Viimeinen hurri nähtäisiin i Närpes stad åldringshemmet vuonna 2280 - suunnilleen.

Kymmenen vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika tehdä tilastollisia johtopäätöksiä väestön muutoksista. Siksi otan oheisesta tilastosta ne luvut, jotka ovat siinä 20 vuoden välein. Aineistosta tehty grafiikka osoittaisi hurrien kuolevan sukupuuttoon jo hieman vuoden 2060 jälkeen. Olettaen siis, että osuuden väheneminen on lineaarista noudattaen pitkän aikavälin trendiä. Excel rakentaa tässä trendisuoran yhtälön siten, että muuttuja x vastaa 20 vuotta ja nollavuosi on 1860. Kulmakerroin -1,5321 tarkoittaa siis sitä, että hurrien osuus vähenee 1,5321 prosenttiyksikköä 20 vuodessa, eli 0,077 prosenttiyksikköä vuodessa. Pitkällä aikavälillä hurrien osuuden lasku on siis ollut paljon voimakkaampaa kuin aivan viime vuosina. Korrelaatiokertoimen neliö R2 kertoo, kuinka hyvin pisteet istuvat lineaariseen malliin. Aika hyvin kun arvo on 0,9858.Populaatioiden muutokset ovat usein enemmänkin eksponetiaalisia kuin lineaarisia. Joten kokeillaan eksponentiaalista trendikäyrää. Nyt näyttää jo paljon mukavammalta. Tämän mukaan hurrit kuolisivat sukupuuttoon joskus vuoden 2500 paikkeilla. Ei siis syytä huoleen parahin RKP. Kiintiöpaikat hallituksessa ovat varmoja vielä 500 vuotta. Mikäli uskomme tähän tilastolliseen malliin? Ja miksemme uskoisi. Positiivinen asennehan on aina kuulunut hurriuteen. R2:kin on vähän suurempi kuin epämiellyttävämmässä lineaarisessa mallissa.Prosentit ovat prosentteja. Oikeat ihmiset lasketaan kuitenkin absoluuttisina yksilöinä. Yllä oleva grafiikka  kertoo hurrien absoluuttiset lukumäärät vähän yli 100 vuoden ajalta. Sen pohjalta tehty lineaarinen malli näyttäisi, että hurrien häviäminen Suomesta kestäisi niin kauan, että en viitsinyt edes jatkaa graafia suoran ja x-akselin leikkauskohtaan. Toisaalta suoran vastaavuus pisteisiin on varsin huono, kun R2:n arvo 0,1459 osoittaa. Kokeillaan jotain paremmin istuvaa trendikäyrää. Selkeästi osuvin on toisen asteen polynomi. R2 = 0,7818. Tämän mukaan hurrit loppuisivat jo vuonna 2090. Sitähän emme tietenkään halua uskoa, vaan valitsemme mukavammat lähtöluvut trendille. Hurrien määrä on ollut tasaisesti laskussa vuodesta 1970 lähtien laskien vuoteen 2010 mennessä 300000:sta 290000:een. Laskua on siis 250 hurria vuodessa. Edellä mainitun tasaisen vauhdin taulukon mukaan hurrit ja samalla myös  iloiset juomalaulut loppuisivat siis 1200 vuoden päästä. Joten: "Ingen nöd, skriver Hufvudstadsbaldet och fortsätter…"

Mikä oli tarinan opetus? Tilastoista tulevaisuuden näkee juuri niin kuin itse haluaa. Joten miksemme valitsisi sitä meille parhaiten sopivaa?

1 comment:

  1. Siis edelleen pätee: valhe, emävalhe, tilasto?

    ReplyDelete